Erhvervsret og Immaterialret

ERHVERVSRET
IMMATERIAL RET

ERHVERVSRET OG IMMATERIALRET 

Ingen indtjening, ingen forretning.


Det gælder også selvom den manglende indtjening ikke skyldes manglende omsætning men er en følge af, at omkostningerne har været for store. Der er altid risici forbundet med at drive virksomhed. Produkterne man leverer kan være mangelfulde, medarbejderne kan komme til skade, man kan blive sagsøgt for krænkelse af andres forretningskendetegn, selvom man ikke har gjort noget forkert og man kan komme til at overtræde regler og love, man ikke kender til og meget mere.


Erhvervsretten, immaterial ret (f.eks. ophavsret, varemærkeret og patenteret) og konkurrenceretten altså ganske gode områder at have tjek på. De handler nemlig om at identificere dine ricisi, lægge plan for at håndtere dem og sikre din indtjening på den mest effektive måde.

HVAD KAN JEG HJÆLPE MED?


Forestil dig et af følgende scenarier:

  • Du er leverandør og mildest talt træt af at danse efter andres pibe (og kontrakter). Du har en række ydelser, som du gerne vil sælge på dine vilkår med nogle bestemte, definerede risici. Hvordan gør du lige det?
  • Du har udviklet et fantastisk koncept eller produkt, som du vil sælge af flere omgange – har du fået beskyttet det i det omfang, du kan? Og har du fået udnyttet den værdi - produktet, du har skabt - til fulde?
  • Lad os sige, du skal have startet din forretning op og har brug for nogle forretningsbetingelser. Men hvad gælder egentligt for dit område?


Fortvivl ikke. Det er her, jeg kommer ind i billedet.


Jeg hjælper dig med at identificere de regler, der er gældende for dig og din branche. Jeg giver dig en rettesnor at navigere efter. Kernen i mine ydelser er at afdække de risici, der er i dit marked og lave en plan for, hvordan du håndterer dem. Så du kan tage risici med åbne øjne og med garanti for, at din business case holder.

Kort og godt


Fordi lange teoretiske forklaringer og udredninger er spild af både din og min tid:


  • Erhvervsret handler om alle de regler, der gælder for dig som erhvervsdrivende. Og det er en pæn mængde efterhånden.

  • Immaterialretten handler om rettigheder. At når aktører på markedet – sådan nogen som du og jeg - skaber noget, så skaber vi en værdi. Og den værdi skal beskyttes, så man kan tjene penge på det.

  • Konkurrenceret og markedsføringsret handler om, hvordan vi agerer i forhold til hinanden ude på markedet.