BUSINESS ETHICS

BUSINESS ETHICS


Anti-bestikkelse | Anti-korruption

      Rådgivning

Kultur Regler

 BUSINESS

       Ethics

   Sikring Ansvar

Med Business Ethics mener jeg forbuddene mod bestikkelse, korruption og hvidvaskning.

Det overordnede mål med reglerne er at sikre ret og retfærdighed for alle i alle verdens lande og bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Compliance kræver mere en kendskab til reglerne

En virksomhed har som udgangspunkt alene ansvaret for, hvad ens egne medarbejdere foretager sig. Nogle gange kan virksomheden dog også blive ansvarlig for, hvad ens underleverandører eller andre samarbejdspartnere foretager sig. Det afhænger meget af, hvilke landes regler man skal overholde, hvordan samarbejdet er sat op og hvad man har gjort for at sikre, at samarbejdspartneren også afholder sig fra at betale for handel, tilladelser mm.


I store dele af verdenen kan det umiddelbart synes som noget nær en umulig opgave at undgå at overtræde disse regler, hvis man vil gøre forretning i landet. Det er lande, hvor korruption og bestikkelse er udbredt og kan umiddelbart synes at være en del af en forretningskultur. Hertil kommer at nogen gange er det ikke et spørgsmål om at 

undlade at tilbyde eller modtage bestikkelse eller ”smørrelse”. Der kan forekomme situationer, hvor trusler er midlet til at få din virksomhed til at betale, ansætte en ”fætter”, der ikke eksisterer eller andet.


Overholdelse af disse regler kræver derfor både klare interne regler for, hvad er tilladt og hvad er ikke, overvågning af pengestrømme i virksomheden, støtte fra sikkerhedsafdelingen og en helhjertet opbakning fra ledelsen og ned til celleniveau til, at overholdelse af de etiske spilleregler kommer først dvs. en ægte forankret compliance kultur.

Jeg kan hælpe med:

  • At få afklaret om reglerne er relevant for din virksomhed.


  • At få gennemført en risikovurdering og prioritering af handlingsområder.


  • Rådgivning ved konkrete projekter eller handler.


  • At få etableret og implementeret tilstrækkelige interne regler og procedurer, til at sikre reglernes overholdelse samt opdage mulige overtrædelser (Compliance Program).


  • Undervisning og træning i reglernes overholdelse.


  • Etablering af en ægte forankret compliance kultur, hvor overholdelse af reglerne er en del af virksomhedens DNA.


  • At håndtere non-compliance situationer.


Og meget mere ...

Hvad du får:Støtte og rådgivning lige der, hvor du og din virksomhed et givet tidspunkt.

Processer der får de interne regler og processer, der sikrer reglernes overholdelse, til at træde i baggrunden (compliance per design).

En virksomheds kultur der indsnævrer området for tvivl og dermed behovet for juridisk bistand (compliance per nature).